A https://www.webmedic.hu honlapot (a továbbiakban: Weboldal) a WebMedic Hungary Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) működteti.

  • Székhely:  1021 Budapest, Szép Juhászné út 14-18 F épület F2
  • Cégjegyzékszám: 01-09-372820
  • Adószám: 28760432-2-41
  • E-mail: info@webmedic.hu
  • Telefon: +36 30 513 3774 

A https://www.webmedic.hu (továbbiakban: „Weboldal”) címen elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a Weboldalon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos magyar jog szerinti, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

A Weboldal tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Ha jelen feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a Weboldalt.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Weboldalon közzétett nyilatkozatok tartalmának bármikor történő felülvizsgálatára, a nyilatkozatok szükség szerinti módosítására, illetve frissítésére. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében. Amennyiben a Weboldalon fellelhető nyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt a fenti elérhetőségekre küldött megkeresés útján teheti meg.

Felelősség korlátozása, kizárása

A Weboldal bármilyen célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A Weboldalon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység. A Weboldal látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem az Adatkezelőt, sem a Weboldal készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak. Az Adatkezelő fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a Weboldal bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse. A Weboldalon technikai pontatlanságok és tartalmi hibák előfordulhatnak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A honlapon található hivatkozások, linkek

A Weboldal esetlegesen linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, azonban az Adatkezelő nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a Weboldalon esetlegesen szereplő hivatkozással jutott oda.

Technikai felelősség

Az Adatkezelő továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a Weboldalhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt. Ezen felül az Adatkezelő nem vállal semmiféle felelősséget a Weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a Weboldalon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

Az Adatkezelő a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a Weboldalon a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő a személyes adatok esetleges kezelése során különösen az Infotv. és a Rendelet előírásait maradéktalanul betartja. A Weboldal működéséhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.webmedic.hu/adatvedelem oldalon keresztül.

Szerzői jog

A Weboldalon található összes képi és szöveges tartalom és azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag az Adatkezelő kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Budapest, 2020. december 1.